Sprawy objęte prawem cywilnym – podstawowe informacje

Prawo cywilne jest bardzo rozległe i obejmuje ono wiele różnorodnych przepisów, a także problemów i spraw, które znajdują swój finał w sądach.

Jak sama nazwa wskazuje, przepisy prawa cywilnego zwykle wiążą się ze sprawami, które dotykają zwykłych ludzi w ich codziennym życiu. Okazuje się, że na polskim rynku działalność prowadzą różne kancelarie adwokackie, które udzielają fachowych porad, pomagają w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów, a także dość kompleksowo reprezentują swoich klientów przed sądami i innymi instytucjami. Warto zwrócić uwagę na przykłady spraw objętych prawem cywilnym.

Sprawy objęte prawem cywilnym – podstawowe informacje

Prawo cywilne i przykłady spraw

Jak już zostało wcześniej wspomniane, należy mieć na uwadze to, że prawo cywilne jest obszerne. Oznacza to, że obejmuje ono różnego rodzaju sprawy powiązane z wieloma sytuacjami i zdarzeniami życiowymi. Między innymi w ramach tego prawa pojawiają się w sądach sprawy z zakresu odszkodowań, upadłości konsumenckiej czy też powiązane z nieruchomościami i prawem własności. Kwestie cywilne mogą też dotyczyć sporządzania różnych umów, windykacji, negocjacji oraz postępowań przed sądami elektronicznymi.

Osobną grupę spraw cywilnych stanowią sprawy rodzinne. Obejmują one takie kwestie, jak rozwód za porozumieniem stron lub z orzekaniem o winie. Dodatkowo w ramach takich spraw ustalane jest prawo do opieki nad dziećmi oraz obowiązek płacenia alimentów o ustalonej wysokości. Dodatkowo przepisy te obejmują sprawy mieszkalno-lokalowe, spadkowe, a także szeroko pojęty podział majątku.

Każdy ma prawo samodzielnie walczyć o swoje prawa i reprezentować swoje interesy w sądzie, w kontaktach z innymi osobami lub podmiotami, a także z urzędami oraz różnymi instytucjami. Dobrze jest jednak zwrócić uwagę na kancelarie, takie jak na przykład. Zajmują się one udzielaniem porad, sporządzaniem różnych dokumentów oraz reprezentowaniem klientów przed sądami i nie tylko. Kancelarie takie posiadają wiele specjalizacji, wśród których bardzo często znajduje się prawo cywilne i rodzinne.