Prawo do odszkodowania za odwołany lot w Unii Europejskiej

Prawa pasażerów lotniczych stanowią istotny element ochrony podróżujących, a jednym z aspektów, który wymaga szczególnego uwzględnienia, jest kwestia odwołanych lotów.

W takich sytuacjach pasażerowie mają prawo do odszkodowania, co uregulowane jest przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nr 261/2004.

Prawo do odszkodowania za odwołany lot w Unii Europejskiej

Ile wynosi odszkodowanie za odwołany lot?

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 261/2004, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku odwołanego lotu, o ile przynajmniej jedno z lotnisk objętych podróżą znajduje się na terenie Unii Europejskiej. To ważne ograniczenie geograficzne gwarantuje ochronę podróżujących w przypadku lotów na obszarze Unii. Odszkodowanie jest przewidziane jako forma rekompensaty za niedogodności związane z odwołaniem lotu i może być wypłacone pasażerowi, jeśli linie lotnicze są odpowiedzialne za odwołanie. Kwota odszkodowania zależy od odległości lotu i czasu opóźnienia wynikłego z odwołania. Loty krótsze niż 1500 km, odszkodowanie wynosi około 250 euro. Loty między 1500 a 3500 km – 400 euro oraz loty dłuższe niż 3500 km – 600 euro.

Rozporządzenie nr 261/2004 nakłada na linie lotnicze obowiązek zapewnienia pasażerowi odpowiedniej opieki w przypadku odwołania lotu. Oznacza to, że linie lotnicze muszą umożliwić pasażerowi skontaktowanie się z rodziną lub znajomymi poprzez telefon lub e-mail. Ponadto, linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu oraz zwrotu innych kosztów poniesionych przez pasażera w związku z odwołaniem lotu, takich jak koszty zakwaterowania czy dodatkowych przelotów.

Odwołanie lotu może być dużym problemem dla wielu pasażerów, może prowadzić do wielu opóźnień, dlatego odszkodowanie za odwołany lot jest możliwością naprawy części strat przez linię lotniczą. Można skontaktować się z firmą, która pomaga pasażerom odzyskiwać należne pieniądze od linii lotniczych, pomoże załatwić wszystkie formalności, uczyni proces dużo szybszym.